Snabb leverans - Bytesrätt

95% av filmerna är begagnade om inget annat anges. Om inget annat anges är skivan felfri.
Plastfodralen byts ut om de är spruckna.


Ordförklaring vid skick:
Hairlines - Mycket grunda ytrepor på skivan, knappt synliga för blotta ögat påverkar inte skivan
FingeravtryckFettfläckar efter att tidigare ägare använt fingrarna på uppspelningsytan vilket ger 

DVD-regioner